Geïntegreerd Gewasbeheer

Geïntegreerd Gewasbeheer

Het telen van de toekomst

Evenwicht tussen milieu, rendabiliteit en maatschappij

 
De principes van ‘geïntegreerd gewasbeheer’ of ‘integrale gewasproductie’ (Engels: Integrated Crop Management / ICM), waarbij de impact op de teelt, economie en omgeving worden afgewogen, stellen boeren in staat om deze doelen te bereiken. Wel dient deze kennis nog verder ontwikkeld te worden, met een belangrijke rol voor pilotprojecten. Op deze website wordt verslag gedaan van een ICM-pilot bij twee Nederlandse landbouwbedrijven en worden de principes en achtergronden van geïntegreerd gewasbeheer toegelicht. 

Evenwicht tussen milieu, rendabiliteit en maatschappij

Geïntegreerd gewasbeheer

Pilot

Geïntegreerd gewasbeheer

Pilot

Geïntegreerd gewasbeheer

Achtergrond

Geïntegreerd gewasbeheer

Achtergrond